Dotazník Slovensko 2022

Sectigo Secure - CK Sindibád

Dotazník pro účastníky táborů na Slovensko

Zabezpečená stránka. Chráníme vaše soukromí. Veškeré údaje z tohoto formuláře jsou do kanceláře přenášeny šifrovaně.

Příjmení účastníka
Jméno účastníka
Datum narození účastníka
Státní občasnství účastníka
Telefonní spojení na rodiče
Emailové spojení na rodiče
Termín tábora
Osobní doklad, se kterým bude účastník cestovat
Covid doklad, se kterým bude účastník cestovat (nutno v tištěné podobě)

Zadejte místo, kde bude účastník pobývat následujících 14 dní po návratu ze zahraničí:

V případě potřeby uveďte další místa pobytů ve formátu „město, ulice, číslo, kraj“. Například: Praha, Drahobejlova 1692, kraj Praha.

O úspěšném odeslání budete informováni přímo na této stránce. Vyčkejte tedy několik vteřin a nezavírejte okno internetového prohlížeče. Potvrzení se neobjeví (formulář se neodešle), pokud jste zapomněli vyplnit některý z povinných údajů. V takovém případě doplňte chybějící údaj (nevyplněná pole jsou označena) a znovu odešlete.