Pandemie

Pandemie v ČR

Informace – pandemie Covid-19

Vážení rodiče, klienti,
především bychom chtěli Vám, avšak i všem ostatním lidem v naší zemi, popřát co nejlepší zvládnutí současné koronavirové pandemie. Není nic tak důležitého, jako zdraví. Vše ostatní společně jistě zvládneme.

Jak to bude s konáním dětských táborů v roce 2020

Na této stránce se dozvíte, jak to bude s konáním jarních a letních dětských táborů pořádaných cestovní kanceláří Sindibád v roce 2020. Zde umístěné informace jsou vždy poplatné dané době. Budeme je, s ohledem na vývoj pandemie a vše s ní související, průběžně aktualizovat a upřesňovat. V současné době zatím nejsme schopni zodpovědně odpovědět na vše co vás ohledně pandemie zajímá. Ale věřte nám, že tak učiníme okamžitě, jakmile toho schopni budeme.

 • 14.3.2020: Z důvodu usnesení vlády ze dne 14.3.2020 z důvodu pandemie jsou od dnešního dne uzavřeny naše provozovny, tedy kanceláře pro styk s veřejností.
 • 24.3.2020: Z důvodu vládou nařízené karantény jsme zrušili všechny tábory pořádané v měsíci dubnu a květnu, tedy i akce pořádané v době Velikonočních prázdnin. Všem přihlášeným klientům jsme automaticky vrátili na jejich bankovní účet cenu poukazu v plné výši.
 • 28.3.2020: Zatím stále předpokládáme, že se v době letních prázdnin roku 2020 budou moci konat dětské tábory v tuzemsku i v zahraničí.
 • 2.4.2020: Roman Prymula dnes na otázku „Jak to bude s letními tábory nebo festivaly?“ řekl.: „Festivalům asi šanci nedáme, ale letním táborům asi ano, potřebujeme odbřemenit rodiče.“
 • 3.4.2020: Pokud nebude možné o prázdninách vycestovat za hranice, nabídneme všem dětem přihlášeným na zahraniční tábory možnost přehlášení na tábory tuzemské. Přehlášení samozřejmě proběhne zdarma a bez jakéhokoliv uplatnění stornopoplatků.

Trendy tábory v ČR

 • 5.4.2020: V současné době pracujeme na vytvoření zcela nového typu tuzemského tábora, který bude koncipován především pro ty z vás, kteří jste v současné době přihlášeni na některý z našich zahraničních táborů. Tábor bude umístěn v rekreačním zařízení nejlépe v horské přírodě, stranou velkých měst a jiných aglomerací. Hotel či areál, ve kterém bude tábor probíhat, bude splňovat tuto minimální vybavenost: pokoje pro max 4 osoby s vlastním sociálním zařízením, restauraci. Vnitřní sportovní vybavenost (např. stolní tenis, squash, bowling, stolní fotbálek, posilovna, fitness centrum či sauna). Venkovní sportovní vybavenost (např. volejbalové / nohejbalové / fotbalové hřiště, basketbalové koše, zatravněné prostory pro jakékoliv pohybové aktivity, stolní tenis, kuželník, tenisové kurty). Relaxační zónu (např. restauraci, bufet, lavičky, stolky, zatravněné plochy vhodné pro odpočinek a slunění). A v neposlední řadě venkovní bazén. Hlavní myšlenkou takto koncipovaného tábora je, aby pokud možno co nejlépe nahradil tábor zahraniční. Tento tábor bude přednostně nabídnut všem dětem, které jsou/budou přihlášeni na tábory zahraniční. Následně se na něj budou moci přihlásit i další zájemci.
 • 6.4.2020: Dnešního dne vláda ČR rozhodla o ochraně cestovních kanceláří, které jsou celosvětově jedním z nejvíce postižených odvětví z důvodu pandemie. Ochrana „ve stručnosti“ spočívá v tom, že cestovní kanceláře mohou klientům jako náhradu za neuskutečněný zájezd v roce 2020 nabídnout poukaz na srovnatelný zájezd v roce 2021.

Lex Voucher

 • 6.4.2020: Co výše uvedené rozhodnutí Vlády ČR tedy fakticky znamená pro klienty CK Sindibád: Pokud kancelář v létě 2020 neuskuteční některý ze zájezdů, např. budou uzavřeny hranice a nebude tak možno zrealizovat zájezd v zahraničí, zašle klientům takovéhoto zájezdu poukaz na srovnatelný zájezd v roce 2021. Poukazem se tedy rozumí „potvrzení vydané kanceláří“ o tom, že kancelář klienta překnihovala z roku 2020 na konkrétní tábor v roce 2021. Na tento tábor také převedla finanční prostředky dosud od klienta obdržené.
 • 6.4.2020: I nadále platí, že CK Sindibád připravuje pro sezonu 2020 zcela nový tuzemský tábor. Tento tábor bude určen přednostně všem klientům zahraničních táborů, jejichž tábory se v létě 2020 nebudou moci konat. Prakticky tedy budou mít klienti CK Sindibád z neuskutečněných zahraničních táborů dvě možnosti: zúčastnit se Speciálního tábora v tuzemsku v roce 2020 nebo se zúčastnit stejného zahraničního tábora v roce 2021. Tuzemský tábor bude levnější, kancelář tedy bude klientům vracet rozdíl mezi cenou zahraničního a tuzemského tábora – samozřejmě bez stornopoplatků. Cena zahraničního tábora v roce 2021 bude pro tyto klienty stejná, jako v roce 2020 – klienti tedy nebudou nic doplácet ani v případě, že tábor konaný v roce 2021 bude dražší.

Petice

 • 14.4.2020: Vláda dnes na tiskové konferenci vyhlásila, že pokud vše půjde podle plánu, tak od 8.6.2020 bude možno pořádat kulturní, společenské a sportovní akce do 50 osob i zotavovací akce pro děti. Tato opatření se týkají i všech letních dětských táborů CK Sindibád. Neboť jsou koncipovány pro méně jak 50 osob. Tímto se tedy zvýšila pravděpodobnost konání letních dětských táborů v tuzemsku.
 • 14.4.2020: Zda budou možné i zahraniční tábory je zatím otázkou. Nicméně v současné době se hovoří o možnosti, že by se v době letních prázdnin vytvořily pro cestovní kanceláře koridory do některých přímořských států, které jsou pandemií zasaženy mírně. Samozřejmě opět s podmínkou pokud se bude vše kolem pandemie vyvíjet dobře. Uvažuje se o koridorech leteckých i pozemních. V případě pozemních koridorů bude důležitá i situace v zemích tranzitních. Jedním z uvažovaných států je Chorvatsko. A to i díky vcelku dobré situaci ohledně pandemie v tranzitním Rakousku a Slovinsku.
 • 15.4.2020: Ministr školství dnes na tiskové konferenci oznámil, že tábory budou uvolněny nejdříve v srpnu. Toto stanovisko je v rozporu s o den dříve zveřejněným stanoviskem vlády ČR. V něm bylo jako datum uvolnění táborů pro max 50 osob uvedeno 8.6.2020.

Otevřený dopis vládě

 • 16.4.2020: Podporujeme otevřený dopis, který byl zaslán ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). Tento dopis byl zaslán předsedovi vlády, ministrovi školství, hlavní hygieničce, prof. Prymulovi  a Janu Hamáčkovi. V průběhu dne se k jeho podpoře připojují  další pořadatelé táborů. Žádáme jasné stanovisko a jsme připraveni jednat o podmínkách tak, aby tábory proběhly v pohodě. Nerozumíme logice, kdy by měla být otevřena nákupní centra, restaurace, hotely, a další, a tábory nikoli. Text dopisu zde.
 • 17.4.2020: Reakce pana ministra Plagy na otevřený dopis je nadějná. Čtěte zde.
 • 22.4.2020: S ohledem na vyjádření pana ministra Plagy ze dne 17.4.2020 a s ohledem na získání i dalších informací veřejného i neveřejného charakteru si myslíme, že pravděpodobnost konání letních táborů do 50 osob již od 1.7.2020 se zvyšuje. Do této kapacity se vejdou všechny naše tábory.

Zakládáme Asociaci dětské rekreace

 • 24.4.2020: Cestovní kancelář Sindibád, společně s několika dalšími pořadateli dětských táborů, zakládá Asociaci dětské rekreace ČR. Jménem bezmála čtvrt milionu dětí, které se v ČR každoročně účastní letních táborů, cítíme potřebu společně se vyjádřit k aktuální situaci kolem pořádání/nepořádání dětských táborů v letošním roce. Proto přípravný výbor ADR ČR (Asociace dětské rekreace ČR) vydal prohlášení s názvem „S.O.S. ČESKÝCH TÁBORŮ„.
 • 24.4.2020: Vláda ČR oznámila zrychlený plán probouzení veřejného života. Opět ožije cestovní ruch, povolení dostanou i dětské zotavovací akce, tedy například tábory a to konkrétně od 25.5.2020. Tedy letní tuzemské tábory v červenci a v srpnu nejspíše budou! Je vysoce pravděpodobné, že se budou z důvodu pandemie konat za zvýšených hygienických podmínek. To je samozřejmě ve všech ohledech jen dobře.
 • 1.5.2020: Vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření epidemiolog Rastislav Maďar novinářům řekl, že je snaha, aby byly tábory co nejdříve. „Za stávající epidemiologické situace by mohly tábory být bez nějakého prodlení hned začátkem léta“. 

Premiér je pro konání dětských táborů

 • 3.5.2020: Premiér Andrej Babiš dnes řekl v České televizi, že by se dětské tábory mohly konat od 1.6.2020. „Já to prosazuji, protože chápu, že rodiče budou rádi, když děti půjdou z domu na letní tábor“. Dodal, že záležet bude samozřejmě na epidemiologické situaci. Jasno podle něj bude do konce tohoto měsíce.
 • 4.5.2020: Situace s konáním / nekonáním dětských tuzemských táborů tedy zřejmě spěje k závěru, že se tábory konat budou. Vzhledem k omezeným možnostem cestování do zahraničí, budou v letošní letní sezoně vyprodané české ubytovací kapacity a to včetně táborů. Proto doporučujeme rodičům, aby u naší cestovní kanceláře objednali tábor co nejdříve. Zajistili si tak místo a zároveň využili možnosti uhradit „jen“ zálohu ve výši 1000 Kč. Na doplatek do plné výše pak budou mít celý další měsíc, ve kterém se již na 100% potvrdí / nepotvrdí konání táborů.
 • 4.5.2020: Vláda ČR připravuje program „Dovolená v Česku“. Jde o motivační systém, který firmám umožní nabídnout zaměstnancům dárkové rekreační poukázky na dovolenou v tuzemsku. Tedy i na dětské tuzemské tábory. Na poukázkách se bude finančně podílet stát, daná firma i zaměstnanec. Firmy, které svým zaměstnancům takto na dovolenou přispějí, si podle ní následně budou moci náklady odečíst z daní. Pro jednoho zaměstnance bude možné vystavit poukázku na 10 tisíc korun.

Tábory v Chorvatsku – naděje že budou

 • 7.5.2020: Dnešního dne jsme na naše webové stránky vložili nabídku alternativního tábora pro klienty, kteří nebudou moci z jakýchkoliv důvodů odjet na zahraniční tábor. Tábor s názvem „Trendy tábor“ se koná v hotelovém komplexu*** Prostřední mlýn. Hotelový komplex je umístěný v Českém ráji nedaleko Prachovských skal. Areál nabízí 3-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Stravu 3x denně v hotelové restauraci. Bazén s lehátky a slunečníky, beach volejbalové hřiště, multifunkční hřiště, stolní tenis, kulečník…
 • 8.5.2020: Pravděpodobnost konání táborů v Chorvatsku v roce 2020 je opět o něco vyšší. K možnosti vycestování do Chorvatska již v červenci ministr zahraničí pan Petříček sdělil: „Věřím, že pokud se situace bude v těchto zemích vyvíjet dobře, ano. Že budou moct lidé na dovolenou odjet. I pan premiér Babiš řekl, že by rád, aby naši občané mohli do Chorvatska k moři. Ministryně pro místní rozvoj paní Dostálová je v kontaktu se svými partnery na chorvatské straně. Já jsem taky měl možnost hovořit s chorvatským ministrem zahraničních věcí. Země mají zájem, aby turisté v létě k nim mohli. Pro ně je turismus významným příjmem. Je to významná součást jejich ekonomiky. Takže budou aktivní a budou s námi hledat cesty, jak dovolenkovou sezónu uskutečnit.“

Tábory v roce 2020 budou

 • 14.5.2020: Tábory se v letošním roce konat budou. Toto je klíčové sdělení vlády ČR!
 • 15.5.2020: Z důvodu pandemie jsme byli nuceni zrušit letní zahraniční tábory ve Španělsku, Bulharsku a Černé Hoře. Všechny přihlášené klienty jsme již kontaktovali a dohodli s nimi řešení, přičemž nejčastějším řešením bylo přehlášení klienta na zahraniční tábor v Chorvatsku.
 • 16.5.2020: Na základě rozhodnutí vlády ČR zahajujeme doprodej volných míst na letní tuzemské tábory. Tábory budou mít určitá hygienická specifika, nicméně nejedná se o žádná drastická opatření. Navíc většina z nich se týká vnitřního chodu tábora a nikoliv přímo účastníků. Například roušky se v táboře nosit nemusí :-), mimo tábor podle v daném okamžiku aktuálního vládního vyhlášení.
 • 20.5.2020: Hranice do Chorvatska jsou otevřené pro turisty, kteří mají dopředu zarezervovaný pobyt. Naše kancelář samozřejmě pobyt zarezervovaný má a může tak na chorvatských hranicích tuto skutečnost dokladovat. Z české republiky je také možno vycestovat. Obě země mají v současné době určité omezující podmínky. Předpokládáme, že většina z nich na začátku prázdnin již platit nebude.
 • 1.6.2020: Dnešního dne vláda vydala tzv. Semafor. Tedy seznam zemí do kterých se může vycestovat bez omezení (zelená barva), případně s nějakými omezeními (oranžová barva) a nebo se do dané země vycestovat nemůže (červená barva). Země které zajímají nás jsou všechny v zelené zóně, konkrétně Rakousko, Slovinsko a především Chorvatsko. Tábory v Chorvatsku se tedy konat mohou a budou.