Přihláška do klubu

KLUBOVÝ ŘÁD

Název organizace: Klub SINDIBÁD
IČO: 65993641
Sídlo: Vzdušná 6, 14200 Praha 4
Kancelář: Drahobejlova 59, 19000 Praha 9, tel: 777 883 434
Typ: Dobrovolné zájmové sdružení – spolek.
Činnost: Účelem spolku je vhodnou formou působit na utváření charakteru dítěte, zejména na jeho morální vlastnosti, kulturní rozhled, praktické dovednosti i tělesnou zdatnost. K naplňování svého účelu spolek poskytuje výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity dětem a mládeži.
Členství: Členem klubu se může stát kdokoliv od 7 let věku, pokud přijme klubový řád za svůj. Členství v klubu je dobrovolné.
Členský příspěvek: Členství v klubu je podmíněno úhradou ročního klubového příspěvku, který je využíván na zajištění vlastního chodu klubu. Výše ročního členského příspěvku je 300 Kč. Příspěvek se hradí na klubový účet do 10 dnů po zaslání přihlášky.

Práva a povinnosti členů: Každý člen se může zúčastnit všech podniků a akcí, zapojit se do klubového života a pomáhat ho dále rozvíjet. V čele oddílu stojí klubový vedoucí, který v průběhu oddílové činnosti přebírá plnou odpovědnost za nezletilé členy. Tuto odpovědnost přebírají i další zletilé osoby pověřené klubovým vedoucím k dozoru nad nezletilými (vedoucí). Starší členové oddílu se dle svých možností starají o členy mladší. Rozhodnutí klubového vedoucího je konečné a je nutno jej respektovat. Proto prvotní podmínkou členství je dobrovolná kázeň a snaha pracovat pro klub. Členství zaniká z rozhodnutí klubového vedoucího nebo dobrovolným vystoupením člena.

Všichni členové klubu mají nárok na slevu ve výši 10% na tuzemské a 5% na zahraniční tábory.

Sectigo Secure - CK Sindibád

Přihlašovací formulář

Zabezpečená stránka. Chráníme vaše soukromí. Veškeré údaje z tohoto formuláře jsou do naší kanceláře přenášeny šifrovaně.

Vyplňte osobní údaje vstupujícího člena

Vyplňte osobní údaje o rodiči vstupujícího NEZLETILÉHO člena

Vyberte organizační složku do které vstupujete

Pokud nechcete vstoupit do žádné organizační složky vyberte „Bez klubové příslušnosti“. Organizační složky slouží pouze pro vnitřní potřeby klubu a nemají vliv na práva a povinnosti jejich členů. Všichni členové klubu si jsou rovni.

Dobrý Anděl

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které postihla rakovina či jiné závažné onemocnění. Společnost SINDIBÁD do fondu přispívá. Nyní můžete naším prostřednictvím přispět i Vy.

Zde nám můžete zanechat vzkaz

O úspěšném odeslání budete informováni přímo na této stránce. Vyčkejte tedy několik vteřin a nezavírejte okno internetového prohlížeče. Potvrzení se neobjeví (formulář se neodešle), pokud jste zapomněli vyplnit některý z povinných údajů. V takovém případě doplňte chybějící údaj (nevyplněná pole jsou označena) a znovu odešlete.