AIRSOFTOVÉ VÍKENDY

Popis Foto Vedoucí Odjezdy
Vedoucí a instruktoři na táboře

AIRSOFTOVÝ ADRENALINOVÝ TÁBOR

Základní informace

Typ rekreace: Airsoftový adrenalinový tábor / Dětská tuzemská rekreace
Počet účastníků: 15 dětí + 2 vedoucí
Stáří účastníků: Kluci ve věku 9-18 let
Místo konání: Tábořiště u Vrby, Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, Hejnice, okres Liberec
Ubytování: Speciálně přestavěné karavany pro konání dětských táborů
Strava: 4x denně včetně pitného režimu
Doprava: Autobusem z Prahy, Liberce nebo vlastní doprava přímo do Hejnic
V ceněUbytování, strava, doprava, program, vedoucí, cestovní pojištění, zákonné pojištění CK
Co není v ceně: Připojištění stornopoplatků, připojištění Covid-19 (viz Všeobecné obchodní podmínky)

Reference: Tábory s airsoftem pořádáme od roku 2011. Tyto víkendové airsoftcampy jsou velice populární
Podobně zaměřené tábory: Airsoftové tábory, Military tábory

Airsoftové víkendy jsou již stejnou legendou jako naše Airsoftové tábory!

Dětské tábory (Wikipedie)

AIRSOFTOVÝ ADRENALINOVÝ TÁBOR

Informace o vedoucích

Naše mnohaleté zkušenosti nám říkají, jaké osobní vlastnosti má mít dobrý táborový vedoucí. Vedoucí musí být zapálený pro věc jako takovou, tedy pro táborový život. Vedoucí musí být ale zapálený i pro tematickou náplň tábora, tedy pro hlavní činnost, kterou se konkrétní tábor zabývá (airsoft, počítače, výtvarka, cyklo, military, koně…). Jen nadšení pro hlavní táborovou činnost však nestačí, vedoucí musí být i znalý věci, musí mít zkušenosti s danou činností, aby byl pro tábor přínosem. Souhrnem lze říci, že základními vlastnostmi je ochota pracovat pro táborový kolektiv a odborná znalost v oblasti hlavní táborové činnosti. Kromě těchto dvou, z našeho pohledu klíčových vlastností, musí mít táborový vedoucí další důležité vlastnosti. Musí být organizačně schopný, mít přirozenou autoritu, umět promluvit ke kolektivu, být vnímavý k potřebám či problémům dětí. V neposlední řadě musí být týmovým hráčem, tedy nadřadit potřeby kolektivu nad svými osobními potřebami.

A jak docilujeme toho, že naši vedoucí oplývají těmito vlastnostmi? V prvé řadě upřednostňujeme vedoucí z řad bývalých dětí. Tito vedoucí mají osobní zkušenost s prostředím tábora, vědí jak to na táboře „chodí“, konkrétní tábor je baví a byli svými vedoucími formováni v duchu táborového kamarádství. Avšak navzdory všem těmto kladům procházejí tito vedoucí, stejně jako vedoucí noví, vstupními pohovory v naší kanceláři a školením zakončeným speciálně sestavenými testy pro táborové vedoucí. Noví vedoucí nám navíc dokládají praxi v oblasti práce s dětmi, reference z předchozích dětských táborů a účastní se předsezonního víkendového soustředění probíhajícího přímo na tábořišti.

Staré táborové pravidlo říká, že spokojenost dětí závisí z jedné třetiny na jídle, z jedné třetiny na počasí a z jedné třetiny na táborových vedoucích. Jsme si vědomi této skutečnosti :-)

Sestava vedoucích tábora VA1/2021
<Pampel class=
Pampel Jaroslavhlavní vedoucí, 49let
<Umlauf class=
Ing. Umlauf Michaloddílový vedoucí, 27let
<Beneda class=
Beneda Davidoddílový vedoucí, 19let
Sestava vedoucích tábora VA2/2021
<Pampel class=
Pampel Jaroslavhlavní vedoucí, 49let
<Umlauf class=
Ing. Umlauf Michaloddílový vedoucí, 27let
<Beneda class=
Beneda Davidoddílový vedoucí, 19let
Sestava vedoucích tábora VA3/2021
<Pampel class=
Pampel Jaroslavhlavní vedoucí, 49let
<Beneda class=
Beneda Davidoddílový vedoucí, 19let
<Umlauf class=
Ing. Umlauf Michaloddílový vedoucí, 27let
Sestava vedoucích tábora VA4/2021
<Pampel class=
Pampel Jaroslavhlavní vedoucí, 49let
<Umlauf class=
Ing. Umlauf Michaloddílový vedoucí, 27let
<Beneda class=
Beneda Davidoddílový vedoucí, 19let

AIRSOFTOVÝ ADRENALINOVÝ TÁBOR

Cenové informace

Kód táboraTermínDnyCenaVolno
VA1/2021 Velikonoce31.3.-5.4.53.270Zrušeno z důvodu pandemie
VA2/2021 Majáles30.4.-2.5.22.270Zrušeno z důvodu pandemie
VA3/2021 Letní vzpomínka24.-26.9.22.270více jak 9
VA4/2021 Podzimní prázdniny26.-31.10.53.270více jak 9
Odjezdy: Praha, Liberec, Hejnice
POZOR: Po rozvolnění plánujeme vypsat 1-2 termíny ještě před letními prázdninami.
Další informace k odjezdům
Přihláška na dětský tábor

Na tyto tábory je možný příspěvek odborů, platba na fakturu až do plné výše ceny poukazu a využití následujících slev: vlastní doprava 200 Kč.