AIRSOFTOVÝ ODDÍL pro děti a teenagery

Airsoftový oddílJednou z dalších činností cestovní kanceláře je vedení Airsoftového oddílu, který je organizační složkou Klubu Sindibád – dobrovolného zájmového sdružení. Airsoftový oddíl vznikl na konci roku 2011 a sdružuje děti i teenagery. Jeho členové mají, jak je patrno již z názvu oddílu, společnou zálibu v airsoftové hře. Každý zájemce se může přímo z těchto internetových stránek do oddílu přihlásit. Členství v oddílu je dobrovolné, neplynou z něho žádné povinnosti a není nijak zpoplatněno. Členové oddílu mají naopak členskou slevu ve výši 10% na letní tábory s airsoftem a na další vybrané tuzemské tábory.

Sindibádské akce zaměřené na airsoft: Airsoftové tábory a Airsoftové víkendy.

 

Airsoftový oddíl

Airsoftový oddílČinnost airsoftového oddílu spočívá v pravidelném pořádání airsoftových her a misí. Členové klubu se schází v dopředu stanovených víkendech a společně odjíždějí minibusem do horské přírody, která je pro airsoft ideálním prostředím. Termíny těchto víkendů jsou naplánovány rok dopředu. Pokud to v daném měsíci lze, tak je víkend vybrán tak, aby se k němu daly připojit i další dny volna (např. podzimní prázdniny, pololetní prázdniny, státní svátky). Z víkendů se tak často stávají 3-5 denní pobyty, tedy vlastně takové malé airsoftové tábory. Zbraň i střelivo si lze přivézt svoje. Pokud nemáte, tak vám zbraň zapůjčíme za 170 Kč/den (340 Kč/víkend) a střelivo dodáme za 250 Kč/balení (5.000 kusů munice hmotnosti 0,20g nebo 4.000 kusů munice hmotnosti 0,25g).

Pokud potřebujete novou airsoftovouvýzbroj nebo potřebujete obnovit svoje současné airsoftové vybavení, můžete se porozhlédnou v těchto námi doporučovaných obchodech: AirsoftgunsAirsoftshopMorriscz.

 float

KLUBOVÝ ŘÁD

Název: Klub Sindibád – Airsoftový oddíl

IČO: 65993641

Sídlo: Vzdušná 6, 14200 Praha 4

Kancelář: Drahobejlova 59, 19000 Praha 9, tel: 777 883 434

Typ: Dobrovolné zájmové sdružení

Činnost: Organizování airsoftových akcí pro děti a mládež. Akce se konají v průběhu celého roku s výjimkou letních prázdnin, tedy července a srpna.

Členství: Členem oddílu se může stát kdokoliv od 7 let věku, pokud přijme klubový řád za svůj.

Práva a povinnosti členů: Vstup do klubu je podmíněn minimálně jednou účastí na klubovém víkendu. Automatická ztráta klubového členství vzniká na základě neúčasti alespoň na jednom víkendu v kalendářním roce. V čele oddílu stojí klubový vedoucí, který v průběhu oddílové činnosti přebírá plnou odpovědnost za nezletilé členy. Tuto odpovědnost přebírají i další zletilé osoby pověřené klubovým vedoucím k dozoru nad nezletilými (vedoucí). Starší členové oddílu se dle svých možností starají o členy mladší. Každý člen se může zúčastnit všech podniků a akcí, zapojit se do oddílového života a pomáhat ho dále rozvíjet. Rozhodnutí klubového vedoucího je konečné a je nutno jej respektovat. Proto prvotní podmínkou členství je dobrovolná kázeň a snaha pracovat pro oddíl. Členství zaniká z rozhodnutí klubového vedoucího nebo dobrovolným vystoupením člena. Všichni členové oddílu mohou využívat 10% Klubové slevy poskytované cestovní kanceláří Sindibád na vybrané letní tábory.

Ostatní: Klubový řád nabývá platnosti dne 1.10.2011.

 

float

PŘIHLÁŠKA DO KLUBUVyplňte údaje o dítětiVyplňte údaje o rodičiVyberte oddíl do kterého vstupujeteOstatní údaje

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které postihla rakovina či jiné závažné onemocnění. CK SINDIBÁD do fondu přispívá. Nyní můžete naším prostřednictvím přispět i Vy.Zde nám můžete zanechat vzkaz