TÁBORY NA KONÍCH pro děti z Čech i Moravy

Tábory na koních
Popis Foto Vedoucí Odjezdy Koně
Popis tábora, termín a cena

TÁBORY NA KONÍCH

Základní informace

Typ rekreace: Tábory na koních / Dětská tuzemská rekreace
Počet účastníků: 30 dětí + 5 vedoucích + 2 instruktoři
Stáří účastníků:
7-18 let
Místo konání: 
Tábořiště u Vrby, Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, Hejnice, okres Liberec
Ubytování: 
Speciálně přestavěné karavany pro konání dětských táborů
Strava:
4× denně včetně pitného režimu
Doprava:
Autobusem z Prahy, Brna, Liberce nebo vlastní doprava přímo do Hejnic
V ceně:
Ubytování, strava, doprava, program, vedoucí, cestovní pojištění, zákonné pojištění CK
Co není v ceně:
Výlety, připojištění stornopoplatků, připojištění Covid-19 (viz Všeobecné obchodní podmínky)

Reference: Tábory na koních pořádány od roku 1995. V roce 2017 nejprodávanější tuzemský tábor. 
Podobně zaměřené tábory: Víkendové tábory na koníchTrendy tábory, Výtvarné tábory.
Prémie: Každý dosavadní účastník, který s sebou na tábor vezme další osobu (např. kamaráda, sourozence, spolužáka), která s CK Sindibád ještě nikde nebyla, získá od nás jako prémii „Táborové fotoalbum“.

Vlastní koně a zdravé prostředí Jizerských hor. Vlajková loď tuzemských táborů!

TÁBORY NA KONÍCH

Rychlé informace

Tábory probíhají na naší základně u města Hejnice ve Frýdlantském výběžku. Základna se jmenuje Tábořiště u Vrby a nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Vlastní tábořiště je umístěno v přírodě, nedaleko lesa, na louce obklopené stromy. Dominantou louky je letitá vrba, podle níž bylo tábořiště pojmenováno.

Celé tábořiště je vytvořeno z karavanů speciálně upravených pro potřeby dětských táborů. Většina karavanů je určena pro ubytování účastníků tábora. Pro zajištění zdárného průběhu tábora jsou však na tábořišti i další karavany sloužící jako kuchyň, marodka, umývárna, sprcha, toaleta a sklad. Jídelna a společenská místnost je vybudována v 11 metrovém dvoudveřovém karavanu, tedy v největším karavanu tábora.

Účastníci tábora mají k dispozici stolní fotbálek, stolní tenis, trampolínu, bazén a základní sportovní výbavu jako jsou míče, badminton, líný tenis, petanque. A samozřejmě také ohniště. V blízkosti tábora je rybník, v Hejnicích pak koupaliště, fotbalové hřiště, kino a obchody.

V blízkosti tábora je vybudována ohrada pro 15 členné stádo sindibádských koní. Ti jsou zde ustájeni 24 hodin denně a po celou dobu prázdnin. Na koních účastníci tábora nejenom jezdí, ale také o ně pečují. Před jízdou je nutno koně vyhřebelcovat, správně nasedlat a nauzdit. Po jízdách pak odsedlat, napojit a nakrmit. Všechny tyto činnosti se samozřejmě konají dle pokynů agroturistického vedoucího a pod dohledem oddílových vedoucích.

TÁBORY NA KONÍCH

Podrobné informace

O programu

Tábory na koních mají propracovaný a léty odzkoušený režim ježdění na koni. Zpočátku je výcvik veden převážně na táborové jízdárně, kdy si děti osvojují jízdu v kroku. Později i v klusu a cvalu, a to tak, aby koně zvládly při pozdějších vyjížďkách do okolí. Tyto několikakilometrové vyjížďky jsou organizovány již od prvních dnů a účastní se jich vždy několik dětí, samozřejmě pod dozorem agroturistického vedoucího. Podmínkou účasti na těchto vyjížďkách je zvládnutí odpovídající jezdecké dovednosti, což posuzuje agroturistický vedoucí individuálně u každého účastníka.

Dětské tábory na koních mají kromě činností spojených s agroturistikou samozřejmě i další doprovodný program. Jsou to různé zábavné pohybové hry na louce, v lese, ve vodě na koupališti či táborovém bazénu. Pro chvíle tělesného odpočinku pak slouží Scrabble, karty, šachy, karetní hra Beng, stolní fotbálek. Nicméně hlavní programovou náplní tábora jsou činnosti spojené s koňmi.

Tábory na koních jsou určeny pro cca 30 dětí, které jsou rozděleny do 3 oddílů. Každý den má jeden z oddílů službu v táboře (služební oddíl) a jeden oddíl se stará o koně (faremní oddíl). Služební oddíl pomáhá při ranních nákupech čerstvého pečiva, přípravě jídelny, stavění táborového ohně a s dalšími táborovými činnostmi. Faremní oddíl pečuje o koně, připravuje je pro ostatní účastníky tábora, hřebelcuje, vyvádí, nasedlává, vodí, atd.

O výuce ježdění

Výuka probíhá po skupinkách v průběhu celého dne vždy s několika koňmi najednou. Čas ježdění se stanovuje v závislosti na počasí, standardně se jezdí dopoledne i odpoledne. Děti jsou převážnou část dne ve styku s koňmi.

V průběhu každého dne jsou děti sledovány bedlivým okem vedoucího, který „odhalí“ jejich pokroky v jízdě na koni a navrhne je na vyjížďku. Naše dosavadní mnohaleté zkušenosti hovoří tak, že děti jsou mnohem vnímavější na výuku než dospělí. Proto se po týdnu učení zúčastní vyjížďky téměř každé z nich. Ti šikovnější pak i několikrát za tábor.

Každému účastníkovi doporučujeme, aby si vzal jezdeckou či cyklistickou přilbu, případně bezpečnostní vestu (vlastní sedí lépe než zapůjčená). Dětem, které tyto ochranné pomůcky mít nebudou, jezdeckou přilbu i vestu zdarma zapůjčíme – zásadně jezdíme s přilbou a vestou. V přestávkách mezi jízdou se děti seznámí s dalšími, s koňmi souvisejícími činnostmi, jako je hřebelcování, sedlání, čištění, atd. Pokud rodiče nechtějí, aby se děti věnovaly těmto činnostem, mohou to poznamenat do přihlášky.

Tábory na koních jsou určeny jak pro „žokeje“ začátečníky, tak pro zkušenější jezdce. Pro vzrůstově menší či nezkušené jezdce jsou připraveni koně menší, na kterých mohou lépe nacvičit úkony potřebné ke zvládnutí koně. Během tábora si všichni vyzkouší zvládnout koně v kroku i klusu, různé rovnovážné prvky na koňském hřbetě a vše ostatní, co k takovému táboru patří. Takže je na co se těšit.

O přikoupení jízd na koních

Účastník tábora jezdí na koni 1 hodinu denně – toto ježdění je v ceně poukazu. Pokročilejším jezdcům pak nabízíme možnost přikoupení dalších hodin. Cena za přikoupenou hodinu je 330 Kč (pro členy Klubu Sindibád 250 Kč). Jízdy lze přikupovat v rozsahu 1/2 hodiny, 1 hodiny či 2 hodin na jeden každý den. Z organizačních a časových důvodů se první a poslední den tábora na koních nejezdí. Pro výpočet částky za přikoupené hodiny se tedy vychází z délky tábora poníženého o dva dny.

Například tedy u tábora 8-mi denního je to při půl hodině denně 6×165=990 Kč. O tyto přikoupené hodiny bude daný účastník jezdit navíc oproti standardnímu programu tábora. Hodiny navíc lze objednat přímo při vyplňování přihlášky na tábor. Hodiny navíc garantujeme při jejich objednání nejpozději 10 dní před začátkem konkrétního turnusu. Později či přímo na táboře lze hodiny navíc dokoupit jen v případě, že na daném termínu budou nevytížení koně – každý kůň může chodit jen omezený počet hodin denně, pak musí odpočívat.

O podkůvkách

Od letních prázdnin roku 2004 dostávají děti účastnící se táborů na koních legitimace s názvem „Podkůvky“. Podle určitých pravidel, která byla na táborech vysvětlena, dostávali v průběhu tábora do těchto legitimací různobarevná razítka ve tvaru koňských podkov – proto Podkůvky. První razítka získávají již za vlastní účast na táboře či za účast na koňském víkendu. Další pak za dobré umístění v celotáborových hrách, za vzorný výkon služebního či faremnního oddílu. Poslední možností jak získat podkůvku je udělení ocenění od některého z táborových pracovníků za jakýkoliv významný počin dítěte. Například dobrovolná pomoc mladším dětem, dobrovolný úklid karavanu či části tábořiště.

I letos budeme v této započaté hře se sbíráním podkůvek pokračovat. Podkůvky pak mohou děti směnit za až 50% slevy na koňské akce konané mimo hlavní prázdniny (podzimní, vánoční, velikonoční a některé vybrané víkendy). Přesná pravidla hry jsou uvedena přímo v legitimacích a děti jsou s nimi seznámeny vždy na začátku každého tábora. Po ukončení tábora účastníkovi legitimace zůstává, přičemž její platnost při následujících akcích je podmíněna řádným vyplněním údajů (jméno, adresa), nalepením fotografie a podpisem rodičů.

O výletech

1.výlet: Autobusový výlet do libereckého bazénu, který je takovým malým aquaparkem. Nabízí totiž malý i velký plavecký bazén, Kneippův chodník, čtyřdráhovou nerezovou skluzavku, vlny, vířivku i tobogan. Velmi oblíbená je divoká řeka s vířivkou, jeskyní a nuceným plaváním, s teplotou vody 26°C. Cena 320 Kč/os (autobusová doprava, vstupné, doprovod vedoucích).

Výlet do libereckého bazénu doporučujeme objednat v okamžiku přihlášení dítěte, tím získáte jistotu, že se účastník výletu zúčastní (nemůže peníze použít jinak), že peníze neztratí (vůbec je nemá) a že pro něho bude na výletě místo.

Další fotografie

2.výlet: Na každém táboře je pro zájemce připraven půldenní výlet v sedle a to nad rámec standardních i přiobjednaných hodin. Délka výletu bude ovlivněna počtem zájemců a bude se pohybovat od 2 do 5 hodin. Přesná doba výletu a počet účastníků se vždy určí až na vlastním táboře, nelze tak učinit dopředu. Proto je i cena stanovena za hodinu jízdy (330 Kč) a nikoliv za výlet. Z důvodu bezpečnosti účastníků podléhá účast na výletě schválení hlavním vedoucím tábora.

Výlet tedy bude stát minimálně 660 Kč (2 x 330 Kč) a maximálně 1650 Kč (5 x 330 Kč). Tyto peníze by měly mít u sebe děti, které mají o výlet zájem a zároveň se cítí dostatečně zdatní. Peníze dětí do 12 let mohou dát rodiče do úschovy hlavnímu vedoucímu již při odjezdu na tábor a to v nezalepené obálce s nadepsaným jménem dítěte a částkou. Maximální délku výletu tedy ovlivňují rodiče tím, jak velkou částku dají svému dítěti s sebou.

Další fotografie

O fotoalbu

Každý dosavadní účastník, který s sebou na tábor vezme další osobu (např. kamaráda, sourozence, spolužáka), která s CK Sindibád ještě nikde nebyla, získá od nás jako prémii „Táborové fotoalbum“. Dosavadním klientem se rozumí ten, kdo byl alespoň jednou na jakékoliv akci CK Sindibád. Kdo prémii nezíská, může si za 100 Kč album objednat. Album obsahuje fotografie ze všech turnusů prázdnin, tedy několik stovek fotografií. Proto jej kancelář zasílá klientům až po ukončení prázdnin, nikoliv po ukončení turnusu.

TÁBORY NA KONÍCH

Cenové informace

Kód táboraTermínDnyCena KčVolná místa
K1/20213.7.-10.7.85.980OBSAZENO
K2/202110.7.-17.7.85.980OBSAZENO
K3/202124.7.-31.7.85.980OBSAZENO
K4/202131.7.-7.8.85.980OBSAZENO
K5/202114.8.-21.8.85.980OBSAZENO
K6/202121.8.-28.8.85.980OBSAZENO
Odjezdy: Praha, Liberec, Hejnice, Brno
Další informace k odjezdům
Přihláška na dětský tábor

Na tyto tábory je možný příspěvek odborů, platba na fakturu až do plné výše ceny poukazu a využití následujících slev: předtermínová 10%, klubová 10%, opakovaná 3-18%, hromadná 5%, sloučené termíny 1.000 Kč, vlastní doprava 200 Kč. Příplatek za dopravu z Brna 420 Kč (na tomto odjezdovém místě nejsou přítomni naši vedoucí, jedná se o linkovou dopravu RegioJet – bližší informace na stránce Odjezdy).

Vlastní koně a zdravé prostředí Jizerských hor. Vlajková loď tuzemských táborů!

TÁBORY NA KONÍCH

Další informace

Co s sebou

Batoh či kufr: legíny nebo neklouzavé tepláky, holínky, kdo má-tak jezdeckou nebo cyklistickou přilbu (příp. bezpečnostní vestu), sportovní oblečení a obutí, spodní prádlo, ponožky, trička, svetr, lehkou bundu, spolehlivou pláštěnku! (na koních se jezdí i v případě deštivého počasí), kraťasy, plavky, ručník, šátek, kšiltovku, přezůvky do karavanu, spacák, hygienické potřeby, toal. papír, hrneček, kapesné 300 Kč, případně 660-1650 Kč na výlet na koni (v nezalepené obálce s nadepsaným jménem dítěte a částkou), či 100 Kč na Album fotografií, funkční baterku, papír, tužku.
Seznam věcí pro rok 2021 z důvodu Covid-19: 1x dezinfekci cca 2 dcl, 2x respirátor.

Pro nákup nového jezdeckého vybavení, doplnění jezdecké výstroje či její modernizaci doporučujeme tyto obchody s jezdeckými potřebami: EquiservisKamírPegas.

Pokud vám chybí některé z potřebných tábornických věcí (spacák, obuv), nebo jste se rozhodli vaši zastaralou tábornickou či sportovní výbavu omladit, můžete navštívit tyto námi doporučované obchody se sportovním a tábornickým vybavením: Hudy sportSportisimoJUN shop.

Co s sebou na tábory na koních zejména nebrat

Počítač, notebook, tablet, mobilní telefon, šperky, velké obnosy peněz a to především s ohledem na zvýšené riziko jejich zničení či ztráty. Motto k mobilním telefonům: Tábory na koních jsou v přírodě, kde je neustálé vyzvánění telefonů a pípání všech možných messengerů rušivým elementem v mnoha ohledech znemožňujících rozumnou práci s dětmi. Děti se navíc nesoustředí na danou táborovou činnost, když každou chvíli odpovídají kamarádovi na síti. Každý hlavní vedoucí tábora má služební telefon. V případě nutné potřeby na něj mohou mezi 19-20 hodinou rodiče zavolat a vyžádat si své dítě k telefonu. Pokud se vyskytne opačná potřeba kontaktu, například stýskající si dítě, zavolá naopak hlavní vedoucí tábora rodičům.