Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty. Připravili jsme je pro vás ve třech různých formátech. Konkrétně formát pro Microsoft Word (přípona souboru .doc), formát pro Open Office Writer (přípona souboru .odt) a formát pro PDF Readery (přípona souboru .pdf). Soubory formátu .doc a .odt lze vyplňovat přímo na počítači. Samozřejmně za předpokladu, že je na počítači nainstalována příslušná aplikace, tedy Microsoft Word nebo Open Office Writer. Soubory formátu .pdf lze prohlížet v jakékoliv aplikaci určené pro práci s PDF soubory, například aplikace Adobe Acrobat Reader. Zde si můžete Adobe Acrobat Reader stáhnout a násleně nainstalovat. Všechny soubory samozřejmě můžete stáhnout, vytisknout a následně vyplnit ručně.

Prohlášení rodičů

Toto prohlášení je určeno rodičům dětí, které využívají jakéhokoliv svozu. Svozem se rozumí například minibus svážející účastníky tábora z různých míst ČR k autobusu jedoucímu do konkrétní destinace / na konkrétní tábor.

Plná moc

Tato plná moc slouží k vyzvednutí dítěte z tábora jinou osobou než jsou rodiče. Na základě řádně vyplněné plné moci bude dítě vydáno i jiné osobě, než je některý z rodičů.

Zdravotní posudek

Lékařský posudek dítěte má ze zákona za povinnost odevzdat každý rodič při zahájení tábora. Formulář lékařského posudku vyplněný inicály konkrétního dítěte zasíláme automaticky každému účastníkovi společně s cestovní smlouvou. Pokud lékařský posudek z jakéhokoliv důvodu nemáte, můžete si jej stáhnout právě zde. Nezpomeňte, že jej následně musíte nechat potvrdit lékařem.

Zrušení rekreace

Tento formulář prosím použijte v případě, že potřebujete z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte na táboře.

Prohlášení účastníků starších 18 let

Formulář je určen osobám starším 18 let, které se chtějí i přes svoji zletilost, zúčastnit některého z dětských táborů společnosti SINDIBÁD.