Přihláška do Klubu Sindibád

Klubový řád

Název organizace: Klub Sindibád
Organizační složka: Jezdecký oddíl
IČO: 65993641
Sídlo: Vzdušná 6, 14200 Praha 4
Kancelář: Drahobejlova 59, 19000 Praha 9, tel: 777 883 434
Typ: Dobrovolné zájmové sdružení – spolek
Činnost: Organizování jezdeckých akcí pro děti a mládež. Akce se konají v průběhu celého roku s výjimkou letních prázdnin, tedy července a srpna.
Členství: Členem klubu se může stát kdokoliv od 7 let věku, pokud přijme klubový řád za svůj. Členství v klubu je dobrovolné.
Členský příspěvek: Členství v klubu je podmíněno úhradou ročního klubového příspěvku, který je využíván na zajištění vlastního chodu klubu. Výše ročního členského příspěvku je 300 Kč. Příspěvek se hradí na klubový účet do 10 dnů po zaslání přihlášky.

Práva a povinnosti členů: Každý člen se může zúčastnit všech podniků a akcí, zapojit se do klubového života a pomáhat ho dále rozvíjet. V čele klubu stojí klubový vedoucí, který v průběhu klubové činnosti přebírá plnou odpovědnost za nezletilé členy. Tuto odpovědnost přebírají i další zletilé osoby pověřené klubovým vedoucím k dozoru nad nezletilými (vedoucí). Starší členové klubu se dle svých možností starají o členy mladší. Rozhodnutí klubového vedoucího je konečné a je nutno jej respektovat. Proto prvotní podmínkou členství je dobrovolná kázeň a snaha pracovat pro klub. Členství zaniká z rozhodnutí klubového vedoucího nebo dobrovolným vystoupením člena.

Všichni členové klubu mají nárok na slevu ve výši 10% na tuzemské a 5% na zahraniční tábory.

Sectigo Secure - CK Sindibád

Přihlašovací formulář

Zabezpečená stránka. Chráníme vaše soukromí. Veškeré údaje z tohoto formuláře jsou do naší kanceláře přenášeny šifrovaně.

Vyplňte osobní údaje vstupujícího člena

Příjmení *
Jméno *
Rodné číslo *
Zdravotní pojišťovna *
Ulice + číslo *
Psč *
Město *
Plavec *
Zdravotní stav *
Popište zdravotní stav. Uveďte fyzická či psychická omezení, aplikace jakýchkoliv léků, diety včetně vegetariánství, veganství a všech obdobných omezení v příjmu potravin. Dále pak především alergie, ADHD, Autismus, Aspergův syndrom a to včetně rozsahu. Upozorňujeme, že nepravdivé či neúplné informace o zdravotním stavu účastníka mohou být důvodem k nepřijetí či vyloučení dítěte z oddílu a to bez náhrady.
Zdravotní omezení *
Uveďte veškerá zdravotní omezení.

Vyplňte osobní údaje rodiče

Příjmení *
Jméno *

Vyplňte kontaktní údaje

Hlavní kontaktní email *
Doporučujeme email rodiče.
Druhý kontaktní email
Například email účastníka nebo druhého rodiče.
Hlavní kontaktní telefon *
Doporučujeme telefon rodiče.
Druhý kontaktní telefon
Například telefon účastníka nebo druhého rodiče

Vyberte ostatní údaje

Do kterého oddílu chcete vstoupit?
Výše příspěvku Nadaci Dobrý Anděl *
Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které postihla rakovina či jiné závažné onemocnění. Společnost SINDIBÁD do fondu přispívá. Nyní můžete naším prostřednictvím přispět i Vy.

Zkontrolujte vyplněné údaje a odešlete

Zde nám můžete zanechat vzkaz

Po vyplnění a udělení souhlasů odešlete stisknutím tlačítka „Odeslat do kanceláře“. O úspěšném odeslání budete informováni přímo na této stránce. Vyčkejte několik vteřin a nezavírejte okno internetového prohlížeče. Potvrzení se neobjeví (formulář se neodešle), pokud jste zapomněli vyplnit některý z povinných údajů. V takovém případě doplňte chybějící údaj a znovu odešlete.