JEZDECKÝ ODDÍL pro děti a teenagery

Jezdecký oddíl

Jezdecký oddíl

Jednou z dalších činností cestovní kanceláře je vedení Jezdeckého oddílu, který je organizační složkou Klubu Sindibád – dobrovolného zájmového sdružení. Jezdecký oddíl vznikl na počátku roku 2004 a sdružuje děti i teenagery. Jeho členové mají, jak je patrno již z názvu oddílu, společnou zálibu v jízdě na koni. Každý zájemce se může přímo z těchto internetových stránek do oddílu přihlásit. Členství v oddílu je dobrovolné, neplynou z něho žádné povinnosti a není nijak zpoplatněno. Členové oddílu mají naopak členskou slevu ve výši 10% na letní tábory s koňmi a na další vybrané tuzemské tábory.

Sindibádské akce zaměřené na koně: Víkendy na koníchTábory na koních.

O činnosti klubu

Činnost jezdeckého oddílu spočívá v pravidelném ježdění na koních. Členové klubu se schází v dopředu stanovených víkendech a společně odjíždějí minibusem do místa, kde jsou ustájeni koně. Termíny těchto víkendů jsou naplánovány rok dopředu. Pokud to v daném měsíci lze, tak je víkend vybrán tak, aby se k němu daly připojit i další dny volna (např. podzimní prázdniny, pololetní prázdniny, státní svátky). Z víkendů se tak často stávají 3-5 denní pobyty u koní, tedy vlastně takové malé tábory.

Pro nákup nového jezdeckého vybavení, doplnění jezdecké výstroje či její modernizaci doporučujeme tyto obchody s jezdeckými potřebami: EquiservisKamírPegas.

Klubový řád – Jezdecký oddíl

Název: Klub Sindibád – Jezdecký oddíl
IČO: 65993641
Sídlo: Vzdušná 6, 14200 Praha 4
Kancelář: Drahobejlova 59, 19000 Praha 9, tel: 777 883 434
Typ: Dobrovolné zájmové sdružení
Činnost: Organizování airsoftových akcí pro děti a mládež. Akce se konají v průběhu celého roku s výjimkou letních prázdnin, tedy července a srpna.
Členství: Členem oddílu se může stát kdokoliv od 7 let věku, pokud přijme klubový řád za svůj.

Práva a povinnosti členů: Vstup do klubu je podmíněn minimálně jednou účastí na klubovém víkendu. Automatická ztráta klubového členství vzniká na základě neúčasti alespoň na jednom víkendu v kalendářním roce. Každý člen se může zúčastnit všech podniků a akcí, zapojit se do oddílového života a pomáhat ho dále rozvíjet. V čele oddílu stojí klubový vedoucí, který v průběhu oddílové činnosti přebírá plnou odpovědnost za nezletilé členy. Tuto odpovědnost přebírají i další zletilé osoby pověřené klubovým vedoucím k dozoru nad nezletilými (vedoucí). Starší členové oddílu se dle svých možností starají o členy mladší. Rozhodnutí klubového vedoucího je konečné a je nutno jej respektovat. Proto prvotní podmínkou členství je dobrovolná kázeň a snaha pracovat pro oddíl. Členství zaniká z rozhodnutí klubového vedoucího nebo dobrovolným vystoupením člena. Všichni členové oddílu mohou využívat 10% Klubové slevy poskytované cestovní kanceláří Sindibád na vybrané letní tábory.


Zabezpečená stránka. Chráníme vaše soukromí.
Veškeré údaje z formuláře jsou do kanceláře přenášeny šifrovaně.


Formulář přihlášky do klubu

Vyplňte údaje o dítěti

Vyplňte údaje o rodiči

Vyberte oddíl do kterého vstupujete

Dobrý Anděl

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které postihla rakovina či jiné závažné onemocnění. CK SINDIBÁD do fondu přispívá. Nyní můžete naším prostřednictvím přispět i Vy.

Zde nám můžete zanechat vzkaz

Po vyplnění odešlete stisknutím tlačítka „Odeslat cestovní kanceláři“

O úspěšném odeslání budete informováni přímo na této stránce. Vyčkejte tedy několik vteřin a nezavírejte okno internetového prohlížeče. Potvrzení se neobjeví (formulář se neodešle), pokud jste zapomněli vyplnit některý z povinných údajů. V takovém případě doplňte chybějící údaj (nevyplněná pole jsou červeně označená) a znovu odešlete.