Právní doložka

Právní doložkaStránky www.sindibad.cz
jsou určeny pro osobní potřebu uživatelů, kteří je využívají.

Tyto stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat uživatele o službách, jež nabízí společnost SINDIBÁD cestovní kancelář, s.r.o., a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu této společnosti vyloučeno.

Prezentace a obsah těchto stránek vytvářejí celek chráněný platnými zákony o intelektuálním vlastnictví, jehož majitelem je společnost SINDIBÁD cestovní kancelář, s.r.o. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace jeho obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu této společnosti.

Název SINDIBÁD cestovní kancelář, logo SINDIBÁD, jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv použití shodného nebo podobného označení v obchodním styku, bez předchozího písemného souhlasu společnosti SINDIBÁD cestovní kancelář, s.r.o., bude považováno za porušení práv k ochranné známce.

Jakékoli reprodukce, prezentace, adaptace nebo kopírování obsahu na jiné internetové stránky je zakázáno, vyjma k účelům níže uvedeným.

SINDIBÁD cestovní kancelář, s.r.o. dává souhlas k: ukládání obsahu těchto www stránek na vašem počítači nebo jejich tisknutí za účelem archivace nebo zpřístupnění off-line a pouze pro osobní potřebu.

Odesláním řádně vyplněného formuláře „Přihláška na rekreaci“ dává budoucí klient společnosti SINDIBÁD cestovní kancelář, s.r.o., jakožto správci, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Autorská práva
Veškeré texty, fotografie, ilustrace, ikony, i základní údaje jsou výlučným vlastnictvím společnosti SINDIBÁD cestovní kancelář, s.r.o. a jako dílo jsou chráněny autorským zákonem. Veškerá práva k autorskému dílu jsou vyhrazena. Jeho reprodukce i jakýkoli jiný způsob užití jsou zakázány, s výjimkou případů, kdy bylo uděleno výslovné svolení.

Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.